Liposukce je chirurgická estetická operace, při které se odstraňuje zvýšené množství podkožní tukové vrstvy tzv. odsátím. Název pochází z řeckého slova “lipos“ = tuk a „suctio“ = sání. Liposukcí se však neřeší problém výrazné nadváhy, protože tuk nelze odsát v celém rozsahu těla, ale pouze v místech tukových valů. To znamená, že odstraňuje tuk z těch partií těla, které nereagují na redukční diety ani fyzická cvičení. Liposukci je vhodné podstoupit po redukční dietě a stabilizaci váhy. Ukládání tuku u mužů a žen je rozdílné. U mužů se tuk ukládá nejčastěji do oblasti břicha a boků. Kdežto u žen je to nejčastěji oblast boků, hýždí, vnitřní a vnější strany stehen, podbřišku nebo podbradku. U některých žen dochází k ukládání tuku až později, např. postupně s ubývající pohybovou aktivitou, po těhotenství a kojení nebo v období menopauzy.

Liposukce patří v současné době mezi nejčastěji podstupované estetické operace a její popularita stále roste. Přispívá k tomu i malá operační zátěž, bezproblémový proces hojení bez výrazných jizev a trvalý efekt zákroku. Nejčastější věkovou skupinu tvoří pacienti ve věku 18-35 let. Cílem zákroku je zlepšení vzhledu a změna tělesných proporcí vedoucích ke spokojenosti pacienta. Celkové množství odsátého tuku by mělo být úměrné vzhledem k hmotnosti pacienta. Odsátí nadměrného množství tuku by mohlo způsobit pooperační komplikace. Ani liposukce však nezabrání opětovnému ztloustnutí při nedodržení zdravého životního stylu a stravovacích návyků.

Předoperační činnosti

  • Kromě klasického předoperačního vyšetření čeká pacienta také konzultace s chirurgem ohledně motivace k danému zákroku a očekávaných výsledků.
  • Pacient by neměl trpět žádnou virovou či jinou chorobou.
  • V den zákroku se dostaví na kliniku po provedení celkové hygieny, s umytými vlasy, bez nalíčení. Od půlnoci nesmí jíst, pít ani kouřit.
  • Minimálně měsíc před operací je zakázáno užívat léky: Acylcoffin, Acylpyrin, Anopyrin, Alnagon, Aspro, Defebrin, Herburettas, Mironal a další léky obsahující kyselinu acetylsalicylovou – snižují totiž srážlivost krve.

Operace

Zákrok se většinou provádí v celkové anestezii a trvá 1-2 hodiny. Z malého řezu se odsává tuk pomocí tenké kanyly o průměru 3-6 mm, která je napojená na přístroj vyvíjející podtlak.

Obdobnými metodami jsou:

  • Vibrační liposukce

Speciální zařízení v rukojeti kanyly usnadňuje zákrok pravidelnými kmitavými pohyby.

  • Ultrazvuková liposukce

Pomocí ultrazvuku dojde k rozbití tukových buněk.

  • Laserová liposukce

Tukové buňky se rozbijí laserovým paprskem.

  • Neinvazivní metody liposukce (ultrazvuk, radiofrekvenční vlnění)

Zdroj energie se přiloží na kůži a jeho energetický výkon rozbíjí tukové vrstvy. Tato metoda je bezbolestná, avšak nemá příliš velký efekt.

  • Tumescentní liposukce

Do podkoží se aplikuje speciální fyziologický roztok, jehož základem je adrenalin proti krvácení, anestetikum proti bolesti a další látky. Roztok zajistí následné lepší odsávání tuku kanylou.

Pooperační péče

Druhý den po operaci je proveden převaz a poté je pacient propuštěn do domácího ošetřování, kde dodržuje klidový režim. Kompresní prádlo je nutné nosit minimálně po dobu 2-3 měsíců. Od 3. dne je však možné se sprchovat, avšak návlek se smí sundat jen na dobu nezbytně nutnou. V prvních pooperačních dnech se mohou objevit krevní podlitiny, otoky, změna citlivosti nebo zvýšená teplota. Stehy se odstraňují 7.-14. den po operaci. S plnou fyzickou zátěží je možné začít zhruba po 3 měsících, kdy je také možné zhodnotit výsledek zákroku.

Po liposukci se tuk nebude do operovaných míst ukládat v takovém množství jako dříve, přesto je předpokladem trvalého efektu dodržování správné životosprávy.

Komplikace

Mohou se vyskytnout již zmiňované krevní podlitiny, infekce, zvýšená teplota nebo otoky končetin.