Plastické operace a plastická chirurgie obecně zažívá v polsedních letech nebývale zvýšený zájem. Není divu. Plastická chirurgie je dnes na vysoké úrovni, operace jsou relativně bezpečné (oproti minulosti) a především ceny plastických operací se výrazně přibližují možnostem obyčejných lidí.

Na našem webu PlastickeOperace.com naleznete detailní informace o nejčastěji prováděných operacích. A které to jsou?

Korekce vrásek – chemický peeling, botulotoxin, injekční implantáty

Vrásky patří neodmyslitelně k procesu stárnutí lidského organismu. Tento proces nastává v individuálně různé věkové hranici. Bývá ovlivněn především dědičností, životním stylem, stravovacími návyky, pracovním vytížením, stresem. Vrásky ovlivňuje také aktivita mimických svalů. Vzhled obličeje může s přibývajícím množstvím vrásek působit smutným, utrápeným dojmem.

Lipofilling – obličejové výplně vlastním tukem

Vrásky patří neodmyslitelně k procesu stárnutí lidského organismu. Tento proces nastává v individuálně různé věkové hranici. Bývá ovlivněn především dědičností, životním stylem, stravovacími návyky, pracovním vytížením, stresem. Projevuje se vysycháním pokožky, ztrátou její pružnosti, výskytem kožních záhybů a vrásek.

Odsávání tuku (liposukce)

Liposukce je chirurgická estetická operace, při které se odstraňuje zvýšené množství podkožní tukové vrstvy tzv. odsátím. Název pochází z řeckého slova “lipos“ = tuk a „suctio“ = sání. Liposukcí se však neřeší problém výrazné nadváhy, protože tuk nelze odsát v celém rozsahu těla, ale pouze v místech tukových valů. To znamená, že odstraňuje tuk z těch partií těla, které nereagují na redukční diety ani fyzická cvičení. Liposukci je vhodné podstoupit po redukční dietě a stabilizaci váhy. Ukládání tuku u mužů a žen je rozdílné. U mužů se tuk ukládá nejčastěji do oblasti břicha a boků. Kdežto u žen je to nejčastěji oblast boků, hýždí, vnitřní a vnější strany stehen, podbřišku nebo podbradku. U některých žen dochází k ukládání tuku až později, např. postupně s ubývající pohybovou aktivitou, po těhotenství a kojení nebo v období menopauzy.

Plastická operace břišní stěny (abdominoplastika)

Plastická operace břicha neboli abdominoplastika je rozsáhlý chirurgický zákrok zabývající se nedostatky vzhledu břišní stěny. Odstraňuje přebytečnou kůži a tuk a zpevňuje břišní svaly. Jejím cílem je dobrý vzhledový i funkční výsledek a zamezení dalšímu povolování břišní stěny.

Plastická operace čela (forehead lifting)

Čelo je velmi namáhanou partií lidského obličeje. Odráží většinu emocí a nálad. Z důvodů aktivity mimických svalů, dědičnosti, ale i věkem a s ním spojeným stárnutím, vznikají na čele a mezi obočím vrásky a zároveň poklesá obočí. Vzhled obličeje tak může působit smutným, utrápeným dojmem.

Plastická operace nosu (rhinoplastika )

Plastická operace nosu je jedním z technicky nejobtížnějších zákroků plastické chirurgie. Vyžaduje velkou zkušenost a estetický cit operatéra. Nos je velmi citlivě vnímán jako důležitá součást obličeje. Každá změna tvaru nosu je proto i zásadní změnou výrazu obličeje. Tato změna má často vliv na psychiku a vývoj osobnosti. Proto je třeba přistupovat k plastické operaci nosu velmi zodpovědně a měla by jí předcházet konzultace s plastickým chirurgem. Ten posuzuje mimo jiného i zdraví, věk pacienta, hodnocení tvaru či deformace nosu a charakter kůže (ten má totiž vliv na hojení). V mnohých zařízeních lze využít softwarový modelovací program, což usnadní představu finální vizáže obličeje. Lze také využít práci s fotografiemi a kreslenými obrazy. Plastika nosu není pouze estetickou záležitostí, ale odstraňuje také funkční poruchy (sníženou nosní průchodnost).

Plastická operace obličeje a krku (face lifting a smass lifting)

Obličej hraje důležitou roli v každodenním životě člověka. Je velmi namáhanou partií těla a odráží většinu našich emocí a nálad. Z důvodu aktivity mimických svalů, dědičností, ale i věkem a s ním spojeným stárnutím, vznikají na obličeji vrásky a kůže se stává povislou. Vzhled obličeje tak může působit smutným, utrápeným dojmem.

Proces stárnutí nastává v individuálně různé věkové hranici. V současnosti se v plastické chirurgii provádí široká řada korekčních výkonů na obličeji i krku, které dokážou proces stárnutí a jeho příznaky výrazně omezit.

Plastická operace očních víček (blepharoplastika)

Jde o zákrok upravující změny a odstraňující nežádoucí útvary v oblasti očních víček, a to z důvodů jak kosmetických, tak i léčebných. Tyto zákroky se provádí v anestezii a trvají přibližně 30 až 40 minut. Zákrok však lze po dohodě s chirurgem provést i v narkóze, pokud je toto pro klienta více vyhovující. Po operaci je pacient pod dohledem lékaře a ještě týž den odchází domů. Pouze v případě celkové narkózy zůstává pacient hospitalizován do druhého dne.

Blepharoplastika se zabývá odstraněním přebytečné kůže horních víček a tukových tkání. Nejmodernější laserová technika nahrazuje klasický skalpel a umožňuje provést zákrok v kratším časovém intervalu. Nejčastěji se provádí u pacientů starších 40 let. Lékaři doporučují zákrok neodkládat, zaručí se tak lepší výsledek. Je však třeba si uvědomit, že blepharoplastika neovlivňuje výskyt jemných vrásek v okolí koutku oka. Ty jsou způsobeny mimikou obličejových svalů.

Plastická operace prsou – modelace a modelace se zmenšením

Tvar ženských ňader je velmi individuální. Jejich nesprávný tvar, velikost a symetrie výrazně ovlivňuje psychiku, sebevědomí a velmi často i partnerský život ženy. Tyto odchylky vznikají jako vývojové vady (nedostatečný vývin jednoho či obou prsů), vznikem deformity tvaru (např. po podstoupených operacích či úrazech) nebo také vlivem věkových a hormonálních změn.

Plastická operace ušních boltců (otoplastika )

Plastická operace boltců je jednou z nejčastějších plastických operací, neboť kosmetická vada odstávajících uší je jednou z nejběžnějších. Odstávající či jinak zdeformované boltce dosti významně změní výraz obličeje. Takto postižený jedinec musí velmi často čelit posměšným poznámkám ze strany svého okolí. To může být nebezpečné zvláště u malých dětí, u kterých mohou tyto reakce vyvolat psychické poruchy.

Rozšíření úzkého rtu

Operaci rtů podstupují převážně ženy, a to v případě nespokojenosti s tvarem či objemem rtů. Výsledkem jsou rty smyslnější a plnějšího vzhledu. Rozšíření úzkého rtu lze provést buď implantací vlastní tkáně (tuk, fascie) nebo implantací umělého materiálu (kolagen, hyaluronová kyselina). Metoda pomocí implantátů má většinou pouze dočasný efekt (přibližně 6 měsíců).