Vrásky patří neodmyslitelně k procesu stárnutí lidského organismu. Tento proces nastává v individuálně různé věkové hranici. Bývá ovlivněn především dědičností, životním stylem, stravovacími návyky, pracovním vytížením, stresem. Projevuje se vysycháním pokožky, ztrátou její pružnosti, výskytem kožních záhybů a vrásek.

Vrásky lze rozdělit na statické, které vznikají v důsledku degenerativních změn stárnutí, a na dynamické, které vznikají v důsledku aktivity mimických svalů, a to především v očním koutku, mezi obočím, na čele a v oblasti mezi nosem a rtem. Často také jde o kruhy pod očima či propadlé tváře. Tyto projevy však mohou vzniknout i po operacích či úrazech.

Lipofilling je metoda transplantace tuku, který je odebrán z jedné části těla a použit pro výplň jiné tak, aby došlo k vyhlazení, případně zvětšení objemu. Tímto jednoduchým a rychlým zákrokem lze výrazně ovlivnit celkový vzhled obličeje. Nejčastěji upravovanými oblastmi jsou rty, lícní kosti, oblast mezi nosem a rtem, brada či obličejové vrásky, kruhy pod očima atd. Ke zdárnému výsledku je třeba lipofilling aplikovat alespoň třikrát v rozmezí přibližně 8 týdnů. Cena zákroku se liší podle místa pracoviště a podle upravované části. Pohybuje se v rozmezí od dvou do dvaceti tisíc korun.

Dolní věková hranice bývá stanovena po 40.roce života, kdy kůže už ztrácí svou elasticitu. Horní věkovou hranici ovlivňuje celkový zdravotní stav (především zdravé srdce a plíce, krevní tlak, krevní srážlivost).

Předoperační činnosti

  • Pacienta čeká konzultace s chirurgem, který následně stanoví optimální metodu zákroku.
  • Dalším krokem bývá psychologické vyšetření (důvody, motivace pacienta k zákroku).
  • Dále klasické interní a laboratorní předoperační vyšetření.
  • Pacient také nesmí trpět žádnou infekcí kůže.

Operace

Zákrok se provádí v lokální anestezii, nevyžaduje žádnou speciální přípravu. Odběr tuku je proveden přibližně za 1 hodinu a následná aplikace trvá asi 10 až 20 minut. Před odebráním tuku se plocha asi 15 minut chladí. Po napuštění oblasti lokálním anestetikem se odsaje tuk tenkou kanylou do injekce. Takto získaný tuk se poté aplikuje do požadované oblasti.

Výhodou lipofillingu je dobrá snášenlivost vlastní tkáně, bez rizika infekce či alergické reakce. Nevznikají žádné jizvy. Výsledky bývají celkově dobré. Je však třeba počítat s tím, že nejde o metodu trvalou. Po čase se implantovaný tuk z části či úplně vstřebá. Trvání efektu je individuální a závisí i na věku, genetických vlohách, kvalitě kůže i životním stylu a péči, kterou pacient sám sobě věnuje. Operace samozřejmě nedokáže zastavit další proces stárnutí. Ale zákrok lze po určité době zopakovat. Doba prodlevy mezi dvěma zákroky je individuální.

Pooperační péče

Po lipofillingu mohou několik dní přetrvávat otoky a modřiny, které lze zmírnit chlazením ledem. Minimálně 1 týden po zákroku je třeba omezit mimické pohyby a fyzickou aktivitu. Již druhý den je však možný návrat k běžnému dennímu režimu. Nutná je ochrana před slunečním zářením.

Komplikace

Komplikace bývají minimální. Vlastní tuková tkáň pacienta bývá tělem dobře přijata. Riziko infekce je velmi malé.

K doplnění objemu obličeje lze použít i cizorodé materiály (nejčastěji kolagen, botox či kyselinu hyaluronovou). Každý materiál s sebou nese výhody i nevýhody. Největší výhodou je bezesporu trvalejší efekt oproti metodě s použitím vlastního tuku. Nevýhodou je riziko infekce či alergické reakce.