Mužská obřízka (cirkumcize) je chirurgický zákrok, při kterém se odstraňuje kožní předkožka, která překrývá žalud penisu, a to buď částečně nebo úplně (tzn. i s uzdičkou). Po zákroku se penis nachází ve stavu stálé obnaženosti.

Provádí se z důvodu:

  • fimózy (zúžení předkožky) – předkožku nelze přetáhnout přes žalud
  • parafimózy – jde o obdobnou vadu, kdy předkožku sice lze přetáhnout přes žalud, ale ta je však natolik úzká, že ho přiškrtí, což znemožní jeho zásobování krví
  • častých infekčních onemocnění žaludu nebo předkožky

Obřízka se provádí i z náboženských důvodů, a to u židovských chlapců, kde je symbolickou smlouvou člověka s Bohem. Provádí se také u muslimských chlapců. Zákrok, při kterém se provádí obřízka u chlapců, se nazývá Brit mila. Na celém světě je obřezáno asi 25% mužů, podíl se však v jednotlivých zemích velmi liší. Nejvíce obřezaných mužů, více než dvě třetiny (cca 21 %), je muslimů. Další bychom nalezli např. v Africe či USA (dohrmady okolo 8 – 9 % světové populace). Nejméně obřezaných mužů bychom našli ve Středomoří, Jižní Americe, Skandinávii a nemuslimské části Asie. Samotné země EU mají spíše mizivá čísla (0,5 % apod.) obřezané populace (vyjma Velké Británie).

U nás muži stále ještě dávají přednost penisu neobřezanému, ale v mnoha zemích se už obřízka stává trendem. Existuje pro to hned několik důvodu. Muži bez předkožky vydrží při sexu déle, protože jejich penis se stane méně citlivým a k dosažení orgasmu tak potřebují delší čas. 97% obřezaných mužů potvrzuje, že po operaci mají kvalitnější sex. Odstranění předkožky má také pozitivní vliv na prevenci šíření viru HIV, potažmo onemocnění AIDS. Při souloži s obřezaným mužem totiž dochází k mnohem menšímu tření kůže, což zamezuje případnému drobnému krvácení. Podle studií se u mužů s obřízkou snížilo riziko nakažení virem HIV až o 70 procent. V roce 2007 byla dokonce mužská obřízka označena za podpůrnou metodu pro omezení šíření zabijáckého viru Světovou zdravotnickou organizací (WHO).

Předoperační pokyny

Kromě klasického předoperačního vyšetření čeká pacienta také konzultace s chirurgem, který stanoví nejvhodnější postup, případně doporučí další doplňkové zákroky, např. plastiku uzdičky. Poradí, zda bude lepší zákrok podstoupit v celkové anestezii nebo pouze v lokální . Také s pacientem zkonzultuje výsledný stav, tedy to, jak bude jeho penis po obřízce vypadat.

Operace

Zákrok se provádí v lokální anestezii (výhodou je, že pacient může hned po zákroku odejít domů), případně v anestezii celkové, je-li to přání pacienta. Po umrtvení nervu penisu se odstraní předkožka a kůže přišije k okraji penisu pod žaludem. Rozlišujeme obřízku částečnou a úplnou. Úplná obřízka spočívá v odstranění celé předkožky. U částečné se odstraní pouze určitá část zúžené předkožky. Velkou výhodou úplné obřízky je, že řeší problémy trvale. Obřízka je nenáročný chirurgický zákrok. Většinou mývá dobrý a trvalý výsledný efekt s minimem možných komplikací.

Pooperační péče

Po zákroku je pacient propuštěn do domácího ošetřování s penisem obvázaným sterilní gázou. Tu si druhý den po operaci odstraní, operované místo osprchuje a ránu potře desinfekčním krémem a penis opět obváže sterilní gázou. Tyto převazy pacient provádí denně po dobu 14 dní. Stehy se používají vstřebávací, tudíž není třeba je odstraňovat.

Do běžného denního režimu a kancelářské práce je možné se zapojit třetí den po obřízce. Do plné fyzické zátěže a pohlavního života po 4 týdnech od operace.

Výhody obřízky:

  • snižuje riziko zánětů
  • snižuje riziko rakoviny penisu
  • zlepšuje hygienu penisu
  • zlepšuje estetický vzhled mužského genitálu
  • snížuje citlivost žaludu, čímž dojde ke zlepšení sexuálního života
  • ženy, které mají obřezané partnery, téměr netrpí infekčními chorobami a snižuje se u nich riziko rakoviny děložního čípku