V dnešní době nejsou ani příchody mužů na plastická centra ničím výjimečným. Jedním z důvodů může být tzv. gynekomastie neboli zvětšení tkáně prsní žlázy. Název pochází z řeckého slova „gyne“ – podobný ženě a „mastos“ – prso. Ke zbytnění prsní žlázy dochází nejčastěji vlivem léků s vedlejším účinkem hormonálního působení, užíváním steroidních anabolik, vlivem endokrinních poruch a onemocnění organismu, ale i vlivem genetiky. Může se vyvinout i u chlapců během puberty, většinou však po jejím skončení příznaky opět odezní. V dospělé populaci tento problém pocítí 30-40% mužů. Tato nesouměrnost působí většině z nich komplexy a frustraci.

Gynekomastie bývá často pouze jednostranná. Podstatou operačního zákroku je zmenšení velikosti jednoho nebo obou prsů liposukcí tuku, vyříznutím mléčné žlázy a při nadbytku kůže i její redukce. Zákrok se provádí v celkové anestezii a trvá přibližně 1 hodinu.

Předoperační činnosti

  • Diagnóza je mimo jiné stanovena na základě krevního vyšetření a ultrasonografie prsu a varlat a na základě doporučení endokrinologa.
  • Kromě klasického předoperačního vyšetření se hodnotí i celkový zdravotní stav, prodělané nemoci a operace.
  • Zjišťuje se dědičná náklonnost k danému problému.
  • Minimálně měsíc před operací je zakázáno užívat léky: Acylcoffin, Acylpyrin, Anopyrin, Alnagon, Aspro, Defebrin, Herburettas, Mironal a další léky obsahující kyselinu acetylsalicylovou – snižují totiž srážlivost krve.
  • Pacient nesmí trpět žádnou virovou či jinou chorobou.
  • V den zákroku se dostaví na kliniku nalačno, s umytými vlasy. Od půlnoci nesmí jíst, pít ani kouřit.

Operace

Gynekomastii lze řešit dvěma způsoby. Prvním z nich je konzervativní terapie. Při ní se využívají léky blokující tvorbu estrogenu. Pokud nedojde ke zlepšení, přistupuje se k druhému způsobu, tj. chirurgického řešení.

Řez je veden podél prsního dvorce. Na základě rozsahu gynekomastie se provede buď pouze liposukce, nebo liposukce spojená s vyříznutím prsní žlázy, nebo i odstranění nadbytku kůže v oblasti prsou. V tomto posledním případě zůstává po zákroku jizva kolem prsního dvorce, dolů k podprsní rýze a v podprsní rýze.

Velmi často se u můžu vyskytuje také tzv. „pseudogynekomastie“, a to především u mužů starších a se sklony k nadváze. Příčinou je nahromadění tukové tkáně v oblasti prsou. Pseudogynekomastie se odstraňuje liposukcí v lokální anestezii. Pacient odchází po operaci domů a po dobu 3-5 týdnů nosí kompresní vestu.

Pooperační péče

Pacient odchází druhý den po operaci do domácího ošetřování a dodržuje klidový režim. Po dobu 3-4 týdnů nosí kompresní vestu, která snižuje vznik otoků. Stehy se odstraňují za 7-14 dní. Doporučuje se provádět tlakové masáže jizev. Tlak se tvoří prsty po dobu 30 sekund postupně na všechna místa jizvy, s několikadenním opakováním. Vhodné je i použití hydratačních krémů. Do běžného denního režimu a fyzické zátěže je možné se zapojit po 1-2 měsících. Rekonvalescence je individuální proces a je závislá na schopnostech hojení organismu, ale i svědomitosti daného pacienta.

Komplikace

Hematomy a otoky v průběhu hojení odezní. Jejich výskyt se dá omezit nošením kompresní vesty. Dalšími komplikacemi mohou být krvácení, infekce, zatuhnutí jizvy nebo odumření prsního dvorce či bradavky. Výslednou asymetrii lze napravit reoperací s odstupem minimálně půl roku od první operace.