Malé stydké pysky jsou dvě jemné a citlivé kožní řasy ukryté pod velkými stydkými pysky po obou stranách poševního vchodu. Jejich barva a velikost je značně individuální. Malé stydké pysky mohou někdy dosáhnout větší velikosti či délky a pak mohou mezi velkými stydkými pysky vyčnívat. To může ženě vadit jak z hlediska estetického, tak i v praktickém životě. Abnormální velikost stydkých pysků může působit odírání až zraňování při chůzi, při sportovních aktivitách, ale může také působit potíže při sexu nebo hygieně (např. časté záněty zevních pohlavních orgánů). Tato odchylka může být způsobena věkem, genetickými vlohami, ale i vlivem prodělaných porodů.

Řešení těchto problémů přináší plastická operace stydkých pysků neboli tzv. labioplastika, umožňující zmenšení stydkých pysků a případnou úpravu asymetrie. Zákrok se provádí většinou v celkové anestezii, pouze výjimečně na přání pacientky v lokálním umrtvení. Zákrok trvá přibližně půl hodiny a provádí se v období po skončení menstruace. V případě doporučení od gynekologa je zákrok plně hrazen zdravotní pojišťovnou. Věková hranice pacientek podstupujících labioplastiku se pohybuje mezi 18-70 lety.

Předoperační činnosti

  • V případě lokální anestezie není potřeba předoperační vyšetření. V případě celkové anestezie ano.
  • Kromě klasického předoperačního vyšetření pacientku čeká také konzultace s chirurgem ohledně motivace k danému zákroku a očekávaných výsledcích.
  • Minimálně měsíc před operací je zakázáno užívat léky: Acylcoffin, Acylpyrin, Anopyrin, Alnagon, Aspro, Defebrin, Herburettas, Mironal a další léky obsahující kyselinu acetylsalicylovou – snižují totiž srážlivost krve.
  • Pacientka nesmí trpět žádnou virovou či jinou chorobou, výtokem. Nesmí menstruovat, kojit či být krátce po porodu.
  • V den zákroku se dostaví na kliniku po provedení celkové hygieny. Od půlnoci nesmí jíst, pít ani kouřit.
  • Na pooperační období je třeba počítat s dovolenou.

Operace

Princip operace spočívá v odstranění nadbytečné části stydkého pysku. Po zastavení krvácení a dotvarování pysků do přirozené polohy se sliznice sešije většinou vstřebatelnými stehy.

Existují 2 způsoby provedení labioplastiky:

1. podélné odstranění okrajů stydkých pysků

Okraj pysku se sestřihne a poté sešije. Výhodou je jednoduchost a časová nenáročnost zákroku. Nevýhodou je častější ztráta intimní citlivosti a větší pravděpodobnost prasknutí jizvy při porodu.

2. vytětí klínu do pysku (klínovitá excise)

Prostor vzniklý po odstranění klínu se sešitím stehů zatáhne. Výhodou je, že nedochází k poškození nervových zakončení a ztrátě citlivosti, a malá pravděpodobnost prasknutí jizvy při porodu.

Pooperační péče

Pooperační péče je celkem jednoduchá. Spočívá převážně ve zvýšené hygieně. Pacientka odchází druhý den po operaci do domácího ošetřování, kde dodržuje klidový režim. Operované místo je dobré nechat odkryté. 3 x denně se doporučuje sprcha nebo sedací koupele. Mohou se objevit otoky, ztuhlost, necitlivost. Pálení odezní zhruba 2 dny po zákroku. Citlivost se vrací mezi 3.-6. měsícem. Na kontrolu se pacientka dostaví většinou po týdnu. Minimálně 3-4 měsíců je nutný sexuální půst. Zhruba po 3 měsících lze zhodnotit výsledek operace. Rekonvalescence je individuální proces a je závislá na schopnostech hojení organismu, ale i svědomitosti daného pacienta.