Nádory prsu patří mezi nejčastější zhoubná onemocnění u žen. V současnosti se nevyhýbá ani ženám už mezi 20-30 lety. Ztráta prsu je pro ženu velmi traumatizující, je doprovázena pocity méněcennosti, potížemi v partnerském životě i depresemi. Dříve bylo jediným řešením používání plastových či silikonových vycpávek (tzv. epitéz). To však vyřešilo problém pouze částečně. Většinu žen toto řešení depresí nezbavilo. V posledních deseti letech však došlo v České republice k velkému nárůstu úspěšných rekonstrukcí prsů po jejich odstranění (tzv. mastektomii). Každá žena si sama rozhoduje, zda podstoupí rekonstrukci prsu nebo využije zhotovení epitézy na míru. Musí si však uvědomit, že ani rekonstruovaný prs nemůže přesně nahradit prs přirozený.

Péče o ženy se zhoubným nádorem prsu je komplexní týmová léčba, na níž se podílí mamolog, chirurg, onkolog, radiodiagnostik, patolog, gynekolog, ale i psycholog. Cílem rekonstrukce prsu je náhrada chybějící tkáně a vytvoření symetrie a žádoucího tvaru prsu. Provádí se v několika etapách. Jako první je třeba nahradit kůži a prsní tkáň a docílit symetrie prsou. V druhé etapě je vymodelován prsní dvorec a ve třetí prsní bradavka. Operace se provádí v celkové anestezii a trvá 2-6 hodin.

Rozlišujeme dva typy rekonstrukce prsu – tzv. okamžitou a odloženou. Okamžitá rekonstrukce prsu je provedena v rámci jedné anestezie ihned po odstranění nádoru a prsu. Odložená rekonstrukce se provádí až po ukončení všech vyšetření prsu, tedy až po několika týdnech či měsících. Nejčastěji k rekonstrukci dochází po ukončení onkologické léčby, tzn. po více jak roce od odstranění nádoru.

Operace

Rekonstrukci prsu lze provést třemi způsoby.

  • S využitím vlastní tkáně

Tkáň se odebere např. z oblasti břicha a přenese do místa chybějícího prsu. Cévy z přenesené tkáně se napojí s cévami v oblasti hrudníku. Tato metoda je technicky i časově náročná. Nevýhodou je vznik dalších jizev. Výhodou je dostatečné množství tkáně potřebné pro rekonstrukci.

  • S využitím syntetického materiálu (nejčastěji jde o silikonové implantáty)

Implantát je vložen pod kůži. Pokud nemá pacientka dostatek kůže, může se odebrat ze zevní strany hrudníku nebo se využije tkáňový expandér, který se vloží pod prsní sval a po několika týdnech vytvoří postupným plněním dostatečně velkou dutinu v kůži. Výhodou této metody je, že nevzniká další operované místo kvůli odběru tkáně. Nevýhodou je např. u expandéru vyšší cena zákroku.

  • Kombinací vlastního a cizího materiálu

Opět se využije vlastní tkáně, která se však zkombinuje s implantátem. Používá se u větších a pokleslejších prsou.

Přibližně po 3 měsících chirurg vymodeluje tvarově symetrický prsní dvorec. Může využít buď části dvorce z druhého prsu nebo kožní implantát z vnitřní strany stehna. Pro získání typické tmavší barvy se po zahojení dvorce přistupuje k tetování pomocí permanentního make-upu. Po zahojení prsního dvorce se jako poslední vymodeluje bradavka.

Pooperační péče

Hospitalizace v nemocnici trvá 1-3 týdny. Po 2-4 týdnech je možné se zapojit do běžného denního režimu. Oblast rekonstruované bradavky je třeba chránit antibiotickými mastmi a kontaktním kloboučkem. S fyzickou zátěží je možné začít po 3 měsících od operace.

Komplikace

Pooperační průběh může být zkomplikován krvácením, infekcí, vznikem kapsuly z vazivové tkáně podél implantátu, změnou tvaru či posunutím implantátu. Může se také zhoršit prokrvení tkání a dojít k nekróze.