Malé stydké pysky jsou dvě jemné a citlivé řasy ukryté pod velkými stydkými pysky po obou stranách poševního vchodu. Jejich barva a velikost je značně individuální. Někdy mohou být abnormálně velké a jindy nejsou téměř vidět. Zmenšení stydkých pysků je nejčastěji způsobeno věkem. V oblasti stydkých pysků dochází postupem času k úbytku tukové tkáně a tím nastane situace, kdy velké stydké pysky nestačí na překrytí malých stydkých pysků, které tak výrazně vyčnívají. Jde sice pouze o estetickou vadu, ale díky ní je narušen celkový vzhled malých a velkých pysků, což může ženě značně vadit. Také ženy po porodu s ochablými stydkými pysky nebo ženy s úzkou vagínou mohou trpět pocity méněcennosti. Malé stydké pysky neboli tzv. „atrofii“ a jiné abnormality lze řešit pomocí plastické chirurgie. Podstatou operace je zvětšení velkých stydkých pysků pomocí výplňového materiálu, např. pomocí vlastní tukové tkáně.

Předoperační činnosti

  • Kromě klasického předoperačního vyšetření pacientku čeká také konzultace s chirurgem ohledně motivace k danému zákroku a očekávaných výsledcích.
  • Minimálně měsíc před operací je zakázáno užívat léky: Acylcoffin, Acylpyrin, Anopyrin, Alnagon, Aspro, Defebrin, Herburettas, Mironal a další léky obsahující kyselinu acetylsalicylovou – snižují totiž srážlivost krve.
  • Pacientka nesmí trpět žádnou virovou či jinou chorobou, výtokem. Nesmí menstruovat, kojit či být krátce po porodu.
  • V den zákroku se dostaví na kliniku po provedení celkové hygieny. Od půlnoci nesmí jíst, pít ani kouřit.
  • Na pooperační období je třeba počítat s dovolenou.

Operace

Zákrok se provádí v celkové anestezii, bez nutnosti následné hospitalizace. V první fázi se odebere tuková tkáň potřebná k výplni pysků. Nejčastěji se tkáň odebírá z podbřišku nebo vnitřních stran stehen. Odebraná tkáň se poté aplikuje kanylou do velkých stydkých pysků, které se tím zvětší do požadované velikosti. Pysky jsou potom o mnoho citlivější a také z estetického hlediska plní lépe svoji funkci.

Pooperační péče

Po operaci se místo odběru i operovaná oblast přelepí náplastí. Hospitalizace v nemocnici nebývá nutná, výjimečně trvá 1 den, poté je pacientka propuštěna do domácího ošetřování. Od druhého dne po zákroku se pacientka může začít sprchovat. Po třech dnech si odstraní náplasti a může začít s běžnou kancelářskou prací. Celková doba hojení trvá přibližně 14 dní. Po uplynutí této doby je možné se zapojit do plné fyzické zátěže a začít s pohlavním životem. Rekonvalescence je individuální proces a je závislá na schopnostech hojení organismu, ale i svědomitosti daného pacienta.

Zvětšení velkých stydkých pysků se provádí poměrně zřídka, avšak výsledky této kosmetické operace bývají téměr vždy velmi dobré. K pooperačním komplikacím téměr nedochází. Operace v oblasti genitálu nejsou ani mezi lékaři příliš oblíbené. Traduje se, že u pacientek po operaci dochází ke snížení citlivosti. Statistiky z posledních let však toto vyvrací. Pacientky většinou uvádějí změnu citlivosti ve směru zlepšení. Operací dojde k odstranění psychických problémů žen a tím i ke zlepšení jejich sexuálního života.

Operace spojených stydkých pysků

U velmi mladých nebo naopak starých žen se může objevit abnormalita v oblasti pysků, a to slepení malých stydkých pysků. Tato situace se stává velmi nebezpečnou zdravotní vadou, neboť může dojít k zatékání moči do poševního vchodu a tím i k následným zánětům pochvy. Chirurgický zákrok vedoucí k oddělení pysků je jednoduchý a nekomplikovaný a trvá jen pár minut.